Öğrenci Formları

 
GENEL FORMLAR:
Danışman Değişikliği Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kayıt Bilgi Fişi
Tezli Yüksek Lisans Ders Kayıt Bilgi Fişi
Doktora Ders Kayıt Bilgi Fişi
Kayıt Hakkı Talebi İçin Dilekçe
Kayıt Dondurma Formu
Kesin Kayıt Dilekçesi
Özel Öğrenci Başvurusu Dilekçe Örneği
Özgeçmiş Formu
Öğrenci Dilekçesi (Genel)
Eşdeğer Ders Formu
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI:
Tezsiz YL. Dönem Projesi Tutanağı
Tezsiz YL. Dönem Projesi Konusu Formu
Dönem Projesi Kontrol ve Onay Formu
Dönem Projesi Savunma Tutanağı
Dönem Projesi Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu
TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI:
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu
İntihal Programı Çıktısı Değerlendirme Sonuç Formu
Tez Kontrol ve Onay Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Tez Onay Formu
Tez Değerlendirme Bireysel Rapor
Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı
Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu
 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS GENEL FORMLAR:
Seminer Konusu Formu
Yüksek Lisans Tez Konusu Formu
Tez Konusu Değişkliği
Tez Ek Süre Formu
DOKTORA FORMLAR:
Doktora Yeterlilik Öneri Formu
Doktora Yeterlilik Sınavı Değerlendirme Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Tutanak Formu
Doktora Tez Konusu Formu
Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Önerisi
Doktora Tez İzleme Komitesi İzleme Toplantısı Tutanağı
Doktora Tez İzleme Komitesi İzleme Jürisi Önerisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eski Site