Misyon-Vizyon

 • Misyon-Vizyon
 • Misyon-Vizyon

  MİSYON:

  Misyonumuz, bölgenin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ve aynı zamanda bölgenin uluslararası bilinirliğini de göz önünde bulundurarak yüksek lisans ve doktora programları açmak, lisansüstü eğitim ve araştırmaların kalitesini artırmak ve bilimsel düşünme yetisi kazanmış, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen nitelikli araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmektir.

   

  VİZYON:

  Lisansüstü eğitim programları ve araştırmaları ile ulusal alanda, bölgesinde ve bunların yanında bölgenin yurt dışında bilinirliğinin olduğu uluslararası alanda kamu ve özel sektör tarafından tanınan, saygınlık kazanmış, bilimsel ve etik değerlere saygılı bir enstitü olmaktır.

  Eski Site