Tarihçe

  • Tarihçe
  • Tarihçe

    Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 Sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde 161 gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Aynı kanunun 3. maddesi c fıkrasında Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.” denilmektedir. Bu Kanuna dayanılarak Sosyal Bilimler Enstitümüz kurulmuştur.

    Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde Akdeniz Üniversitesinden aktarılan Uluslararası Ticaret Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programı ve İşletme Anabilim Dalında Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı ile Yönetim ve Organizasyon II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamış olup daha sonra Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Başkanlığı açılarak tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile doktora programları ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitümüz yeni kurulduğu için kendi binası olmayıp İşletme Fakültesi ile aynı binada faaliyetlerine devam etmektedir.

    Eski Site