Tez İşlemleri

TEZ VE DÖNEM PROJESİ ÖN İNCELEMESİ VE JÜRİ OLUŞTURMA İŞLEMLERİ:

 

Tamamlanan tezi Enstitüye teslim etmeden önce Tez Kontrol ve Onay Formu ile birlikte Turnitin raporunun çıktısı (ilk 2 sayfası) imzalanıp tezle birlikte teslim edilir.

 

-Tamamlanan tezler Tez, Seminer ve Dönem Projesi Yazım ve Basım Yönergesi’ne göre öğrenci ve danışmanı tarafından gerekli içerik ve kaynakça kontrolü yapıldıktan sonra bir nüshası spiral ciltli olarak incelenmek üzere Enstitü’ye teslim edilmelidir.

 

– Yönerge’ye göre incelenen ve varsa düzeltmeleri yaptırılan tez, danışmana ulaştırılır. Danışman hocanın Ana Bilim Dalına tez savunma jüri öneri dilekçesini ulaştırması ve Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile  alınan karar Enstitüye bildirilmelidir.

 

– Tez, incelenmek üzere ve Tez Değerlendirme Bireysel Raporlarının (Enstitü web sayfası formlar kısmında) jüri savunması öncesi hazırlanması için oluşturulan jüri üyelerine mutlaka ulaştırılmalıdır.

Eski Site